Semaine du 25 au 31 décembre 2019

 mer. 25jeu. 26ven. 27sam. 28dim. 29lun. 30mar. 31
It Must Be Heaven
nouveauté
version originale
mercredi
jeudi
14 h 30
18 h 30
vendredi
14 h 30
21 h 00
samedi
dimanche
16 h 30
lundi
18 h 30
mardi
18 h 30
La Famille Addamsmercredi
16 h 30
18 h 20
jeudi
17 h 00
vendredi
14 h 30
samedi
14 h 30
18 h 30
dimanche
17 h 00
20 h 30
lundi
16 h 30
mardi
14 h 30
La Reine des
neiges 2
mercredi
16 h 30
jeudi
14 h 30
18 h 00
vendredi
16 h 30
samedi
16 h 30
20 h 30
dimanche
14 h 20
18 h 30
lundi
14 h 30
mardi
18 h 30
La Vérité
nouveauté
mercredi
16 h 30
18 h 30
20 h 30
jeudi
16 h 30
18 h 30
20 h 30
vendredi
16 h 30
18 h 30
20 h 30
samedi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 30
dimanche
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 30
lundi
16 h 30
18 h 30
20 h 30
mardi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
Le Voyage du Princemercredi
18 h 20
jeudi
16 h 10
vendredi
18 h 30
samedi
16 h 20
dimanche
14 h 20
lundi
18 h 30
mardi
17 h 00
Les misérablesmercredi
jeudi
20 h 30
vendredi
15 h 00
samedi
21 h 00
dimanche
lundi
14 h 30
20 h 30
mardi
14 h 10
Notre damemercredi
16 h 30
18 h 30
20 h 30
jeudi
16 h 30
18 h 30
20 h 30
vendredi
16 h 30
18 h 30
20 h 30
samedi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 30
dimanche
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 30
lundi
16 h 30
18 h 30
20 h 30
mardi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
Pat et Mat en hiver
dernières séances
mercredi
jeudi
15 h 20
vendredi
samedi
15 h 30
dimanche
lundi
14 h 30
mardi
16 h 10
Pirouette et le
sapin de Noël

dernières séances
mercredi
jeudi
14 h 20
vendredi
14 h 30
samedi
14 h 30
dimanche
16 h 00
lundi
14 h 30
mardi
Un monde plus grand
dernières séances
mercredi
20 h 30
jeudi
20 h 40
vendredi
14 h 30
19 h 00
samedi
dimanche
18 h 30
lundi
20 h 30
mardi
16 h 30
Une vie cachée
nouveauté
version originale
mercredi
20 h 00
jeudi
14 h 00
vendredi
20 h 00
samedi
18 h 00
dimanche
20 h 20
lundi
15 h 30
mardi