Semaine du 24 au 30 octobre 2018

  mer. 24 jeu. 25 ven. 26 sam. 27 dim. 28 lun. 29 mar. 30
Climax
nouveauté
mercredi
16 h 30
jeudi
20 h 40
vendredi
18 h 30
20 h 40
samedi
14 h 30
dimanche lundi
18 h 30
20 h 40
mardi
20 h 40
Cold War
nouveauté
version originale
mercredi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 40
jeudi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
vendredi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
samedi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 40
dimanche
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 40
lundi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
mardi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
Dilili à Paris mercredi
14 h 30
16 h 30
jeudi
14 h 30
18 h 30
vendredi
14 h 30
16 h 30
20 h 40
samedi
14 h 30
18 h 30
dimanche
14 h 30
20 h 40
lundi
14 h 30
16 h 30
mardi
14 h 30
18 h 30
Girl
nouveauté
mercredi
18 h 30
jeudi
18 h 30
20 h 40
vendredi
14 h 30
samedi
16 h 30
dimanche
18 h 30
lundi
20 h 40
mardi
20 h 40
I Feel Good
dernières séances
mercredi
20 h 40
jeudi
16 h 30
20 h 40
vendredi
18 h 30
samedi
20 h 40
dimanche
14 h 30
lundi
16 h 30
mardi
18 h 30
La Chasse à l'Ours
dernières séances
mercredi
14 h 30
jeudi
15 h 30
vendredi
14 h 30
samedi
15 h 30
dimanche
14 h 30
lundi
14 h 30
15 h 30
mardi
14 h 30
La Grande aventure
de Non-Non
mercredi
15 h 30
jeudi
14 h 30
vendredi
15 h 30
samedi
14 h 30
dimanche
15 h 30
lundi
14 h 30
mardi
15 h 30
16 h 30
L'Amour flou mercredi
18 h 30
20 h 40
jeudi
16 h 30
vendredi
20 h 40
samedi
16 h 30
20 h 40
dimanche
16 h 30
18 h 30
lundi
20 h 40
mardi
16 h 30
20 h 40
Première année
dernières séances
mercredi
20 h 40
jeudi
14 h 30
vendredi
16 h 30
samedi
18 h 30
dimanche
16 h 30
20 h 40
lundi
18 h 30
mardi
14 h 30
Yéti & Compagnie mercredi
14 h 00
16 h 30
18 h 30
jeudi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
vendredi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
samedi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
dimanche
16 h 30
18 h 30
20 h 40
lundi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
mardi
14 h 30
16 h 30
18 h 30