Semaine du 13 au 19 septembre 2017

  mer. 13 jeu. 14 ven. 15 sam. 16 dim. 17 lun. 18 mar. 19
120 battements
par minute
mercredi
12 h 00
jeudi
16 h 00
vendredi
20 h 30
samedi
18 h 10
dimanche
16 h 00
lundi
20 h 30
mardi
16 h 00
Bigfoot junior
nouveauté
mercredi
14 h 30
jeudi vendredi samedi
16 h 30
dimanche
14 h 10
lundi mardi
Cars 3
dernières séances
mercredi
16 h 20
jeudi vendredi samedi
14 h 30
dimanche
16 h 00
lundi mardi
Le redoutable
nouveauté
mercredi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 40
jeudi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
vendredi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
samedi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 40
dimanche
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 40
lundi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
mardi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
Les proies
version originale
mercredi
12 h 10
jeudi
16 h 20
vendredi
18 h 30
samedi
20 h 50
dimanche
18 h 30
lundi
16 h 20
mardi
20 h 40
Lola Pater
nouveauté
mercredi
14 h 10
18 h 40
jeudi
20 h 40
vendredi samedi dimanche
20 h 40
lundi
18 h 30
mardi
Memories of murder
version originale
uniques séances
mercredi
20 h 40
jeudi vendredi
18 h 10
samedi
18 h 20
dimanche lundi
18 h 10
mardi
16 h 10
My cousin Rachel
version originale
dernières séances
mercredi
12 h 10
jeudi
18 h 40
vendredi
16 h 10
samedi
14 h 30
dimanche
20 h 40
lundi mardi
20 h 40
Otez-moi d'un doute mercredi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 40
jeudi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
vendredi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
samedi
14 h 30
16 h 30
18 h 30
20 h 40
dimanche
14 h 00
16 h 30
18 h 40
20 h 40
lundi
16 h 30
18 h 30
20 h 40
mardi
16 h 10
18 h 30
20 h 40
Que dios nos perdone
nouveauté
version originale
mercredi
18 h 20
jeudi
20 h 40
vendredi samedi
20 h 40
dimanche
14 h 10
lundi
16 h 10
mardi
Un jour nouveau
version originale
dernières séances
mercredi
12 h 10
jeudi vendredi
20 h 30
samedi
16 h 30
dimanche lundi mardi
18 h 40
Une femme douce
nouveauté
version originale
mercredi
16 h 00
20 h 30
jeudi
18 h 10
vendredi
16 h 00
samedi dimanche
18 h 00
lundi
20 h 30
mardi
18 h 10