Semaine du 29 novembre au 5 décembre 2017

 mer. 29jeu. 30ven. 1sam. 2dim. 3lun. 4mar. 5
A beautiful day
version originale
mercredi
12 h 10
20 h 40
jeudi
18 h 30
vendredi
16 h 30
samedi
18 h 30
20 h 40
dimanche
18 h 20
20 h 30
lundi
20 h 40
mardi
18 h 30
Au revoir là-haut
dernières séances
mercredi
12 h 10
jeudi
16 h 20
vendredi
18 h 30
samedi
20 h 40
dimanche
20 h 40
lundi
16 h 20
mardi
Coco
nouveauté
mercredi
14 h 20
16 h 30
18 h 30
20 h 30 (3D)
jeudi
16 h 30
18 h 30 (3D)
20 h 30
vendredi
16 h 30 (3D)
18 h 30
20 h 30
samedi
14 h 10
16 h 30
18 h 30 (3D)
20 h 30
dimanche
16 h 30
18 h 30
20 h 30 (3D)
lundi
16 h 30 (3D)
18 h 30
20 h 30
mardi
16 h 30
18 h 30
20 h 30 (3D)
Ernest et Célestine
en hiver
mercredi
15 h 30
17 h 30
jeudivendredisamedi
14 h 30
16 h 30
dimanche
17 h 00
19 h 00
lundimardi
19 h 00
Jeune femme
nouveauté
mercredi
12 h 10
18 h 30
jeudi
16 h 30
20 h 40
vendredisamedidimanchelundi
18 h 30
mardi
16 h 10
La lune de Jupiter
version originale
mercredi
14 h 00
16 h 10
18 h 20
20 h 40
jeudi
16 h 00
18 h 20
20 h 40
vendredi
16 h 00
18 h 20
20 h 40
samedi
14 h 00
16 h 00
18 h 20
20 h 40
dimanche
14 h 00
16 h 10
18 h 20
20 h 40
lundi
16 h 00
18 h 20
20 h 40
mardi
16 h 00
18 h 20
20 h 40
Le jeune Karl Marx
nouveauté
mercredijeudi
18 h 30
vendredi
20 h 40
samedidimanchelundi
16 h 20
mardi
20 h 40
Le musée
des merveilles

version originale
mercredi
14 h 20
16 h 20
18 h 30
jeudi
20 h 30
vendredi
18 h 20
samedi
14 h 20
16 h 20
dimanchelundi
18 h 30
mardi
20 h 30
Marie Curie
avant-première
mercredijeudivendredi
20 h 30
samedidimanchelundimardi
Myrtille et la lettre
au Père Noël
mercredi
14 h 30
16 h 30
jeudivendredisamedi
15 h 30
17 h 30
dimanche
16 h 10
18 h 00
lundimardi
18 h 00
Rita et Crocodile
avant-première
mercredijeudivendredisamedidimanche
16 h 30
lundimardi
The secret man
- Mark Felt

nouveauté
version originale
mercredi
12 h 10
20 h 40
jeudivendredi
16 h 30
samedi
18 h 30
dimanchelundi
20 h 40
mardi
16 h 30